Selektory – część 1

Aby nadać elementowi na stronie odpowiedni styl potrzebujemy użyć odpowiedniego selektora. Czym jest selektor? Najprościej mówiąc selektor to reguła, dzięki której „wybieramy” odpowiedni element, któremu chcemy nadać jakiś styl.

 

Selektory elementów

* – oznacza każdy element (wszystkie elementy). Używając tego selektora każdemu elementowi na stronie nadamy taki sam styl. Przykład poniżej oznacza, że wszystkie elementy będą miały tekst koloru czerwonego.

 

E – gdzie E to dowolny znacznik – np. p lub div. Oznacza, że styl będzie zastosowany tylko dla danego znacznika.

 

E F – gdzie znacznik F jest potomkiem znacznika E bez względu na zagnieżdżenie.

 

E > F – gdzie znacznik F jest dzieckiem znacznika E (musi znajdować się bezpośrednio w znaczniku E)

 

E + F – znacznik F znajduje się bezpośrednio za znacznikiem E

 

E ~ F – znacznik F znajduje się za znacznikiem E (w dowolnej „odległości”)

 

Selektory specjalne

.klasa – dowolny znacznik, którego atrybut class=”klasa”. Można też zapisać jako [class~=”klasa”] (więcej poniżej)

 

#identyfikator – dowolny znacznik, którego atrybut id=”identyfikator”. W obrębie jednej strony (aktualnie załadowanej a nie całego „serwisu/portalu”) atrybuty id nie mogą się powtarzać.

 

Dalsza część już niedługo 😉


Post 1 z 3 z serii Selektory CSS