SwP #2: Zmienny tytuł i aktywna pozycja w menu – zmienne, if

Koniec wakacji (dla niektórych nieco później) to również powrót to bloga, więc przechodzimy do kolejnego etapu tworzenia sklepu, gdzie dodamy zmienny tytuł i ustawimy aktywną pozycję w menu. Wykorzystamy zmienne i instrukcję warunkową „if”.

 

Zmienne

Czym są zmienne? Zmienne to takie pojemniki, które przechowują jakąś wartość – prostą jak liczba lub tekst lub bardziej rozbudowaną jak tablica (zbiór zmiennych) lub obiekt (klasa). Zmienna składa się z identyfikatora (nazwy) i wartości. Identyfikator zaczyna się od znaku dolara ($) a następnie zawiera ciąg znaków mogący składać się z liter, cyfr i podkreślnika (_) przy czym nie może zaczynać się od cyfry.

Zmienne mogą wyglądać tak:

Pierwsza i ostatnia zmienna różnią się tylko wielkością pierwszej litery i w PHP są traktowane jako osobne zmienne – PHP rozróżnia wielkość liter w zmiennych.

Po identyfikatorze mamy znak równości (=), który informuje, że do tej zmiennej przypisujemy jakąś wartość a ta wartość to wszystko co znajduje się na prawo od znaku równości (poza komentarzami). Np. pierwsza zmienna – przypisujemy tekst ‚to jest zmienna1’ do zmiennej $zmienna1 i za każdym razem odwołując się do zmiennej $zmienna1 będziemy operować na tym tekście.

 

Typy zmiennych

Zmienne mogą przechowywać różne typy danych:

  • string – ciągi znaków np.: ‚To jest zmienna’
  • integer – liczby naturalne np.: 1, 2, 3, 20, -15, -30
  • float – liczby zmiennoprzecinkowe np.: 1.23, 4.5
  • boolean – logiczna prawda (true) lub fałsz (false)
  • array – tablice – zbiór zmiennych
  • object – obiekty (klasy)

 

Tytuł sklepu/strony

Jak możemy wykorzystać zmienne? Nasz sklep ma ustawiony tytuł (<title>) na Moja księgarnia i o ile na stronie głównej może być do na stronie z koszykiem chcielibyśmy żeby był zmieniony np. na „Koszyk – Moja księgarnia„. Oczywiście moglibyśmy utworzyć drugi plik header.php, zmienić w nim <title> i podpiąć pod stronę z koszykiem ale wrócilibyśmy do powtarzania się, które wyeliminowaliśmy w pierwszej części.

Zaczniemy od tytułu dla strony głównej. W pliku index.php tworzymy zmienną $pageTitle przypisując odpowiedni tekst:

Gdzie to umieścić? Musimy dodać to przed wczytaniem pliku header.php, w którym zmienna będzie wykorzystana, więc najlepiej dodać to na samym początku pliku index.php:

 

Teraz musimy tą zmienną wyświetlić wewnątrz tagu <title>. Jak się wyświetla/wypisuje zmienną? Służy do tego kilka poleceń a najprostszym z nich jest echo.

Uruchamiając stronę główną otrzymamy (tytuł strony widoczny jest jako tytuł zakładki):

 

Przechodząc na stronę koszyka zauważycie, że w tytule pojawił się dziwny tekst (całość można zobaczyć w podglądzie kodu strony – prawy przycisk -> wyświetl źródło strony):

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: pageTitle in <b>/Users/rafal/Sites/sklep/views/header.php</b> on line <b>8</b><br />

 

Jest to błąd w kodzie PHP. Błąd? Ale jak to? Przed chwilą wszystko działało.

Zacznijmy od tego co to jest za błąd. Na początku mamy Notice, które informuje o tym jakiego rodzaju jest to błąd. Sporo osób uważa, że Notice to nie jest błąd a jedynie informacja dla programisty.  O ile przy Notice strona dalej się wyświetla to jej działanie jest zaburzone a wynik może znacząco odbiegać od wyniku oczekiwanego.

Dalej mamy Undefined variable: pageTitle in /xxx/sklep/views/header.php on line 8 co oznacza, że mamy niezdefiniowaną (nieutworzoną) zmienną o nazwie pageTitle w pliku /xxx/sklep/views/header.php (xxx to ścieżka, którą usunąłem) w lini 8

Chodzi o dokładnie tą linię (w pliku header.php):

 

Musimy utworzyć sobie tą zmienną w pliku cart.php tak samo jak zrobiliśmy to w pliku index.php:

 

I już.

 

Aktywna pozycja w menu – instrukcja if

Jak pamiętacie z poprzedniej części (lub zauważyliście na dzisiejszych screenach) po przejściu na stronę Koszyk dalej w menu podświetlona jest pozycja Książki i tutaj z pomocą znowu przyjdą nam zmienne ale zrobimy to w nieco inny sposób.

Zaczniemy od utworzenia nowej zmiennej w pliku cart.php:

Zmienna $menuActive będzie informowała kod, która pozycja w menu ma być „aktywna”. Plik index.php zostaje bez zmian – w nim nie dodamy tej zmiennej.

Zabieramy się za edycję naszego menu (plik menu.php), które w przed zmianami wygląda tak:

 

Zaczynamy od pozycji dla strony głównej (pierwszy tag <li>). Zmieniamy na:

Najpierw została usunięta klasa active, w miejsce której został wstawiony kod PHP:

Jest to tzw. instrukcja warunkowa, która ma budowę:

warunek to jakiś warunek po którego spełnieniu wykona się kod wewnątrz klamer {}. Warunkiem może być (prawie) cokolwiek – np. 2 + 2 = 4: if (2 + 2 == 4). U nas kod który ma się wykonać po spełnieniu warunku to wyświetlenie/wypisanie active – klasy którą przed chwilą usunęliśmy. Chwilka, ale gdzie są klamry w naszym przykładzie? Jeśli if po spełnieniu warunku ma do wykonania tylko jedną linijkę kodu to klamry mogą zostać pominięte. Moglibyśmy też zapisać to tak:

 

Przejdźmy do naszego warunku:

if ( ! isset($menuActive))

Zacznijmy od końca: isset($menuActive) – funkcja isset() sprawdza czy zmienna $menuActive istnieje – jeśli tak to zwraca true a jak nie istnieje to zwraca false. Natomiast wykrzyknik to negacja / „zaprzeczenie” – jeśli w warunku sprawdzamy czy zmienna istnieje to przy wykorzystaniu wykrzyknika sprawdzamy czy zmienna nie istnieje:

if ( ! isset($menuActive)) – jeśli (nie istnieje(zmienna $menuActive)

 

Jak to się ma do naszego kodu? Zmienną $menuActive utworzyliśmy tylko w pliku cart.php a w pliku index.php nie, więc uruchamiając stronę główną (index.php) zmienna nie jest tworzona, czyli nie istnieje – jeśli jej nie ma to dodajemy do klas klasę active. Natomiast przechodzą na stronę koszyka (cart.php) zmienna zostaje tworzona i warunek nie jest spełniony, więc klasa nie doda się do pozycji Książki.

 

Przejdźmy do pozycji dla koszyka, którą zmienimy na:

Mamy tu ten sam kod ale w instrukcji dopisaliśmy && $menuActive == ‚cart’.

$menuActive == ‚cart’ – sprawdzamy czy zmienna $menuActive zawiera tekst cart natomiast znaki && (można zapisać też jako AND) służą do łączenia warunków jak i – jeśli warunek 1 został spełniony i jeśli warunek drugi został spełniony to wtedy wykona się kod w instrukcji if. Natomiast jeśli jeden z tych dwóch warunków jest nieprawdziwy (zmienna $menuActive nie istnieje lub w tej zmiennej nie ma tekstu ‚cart’) to kod się nie wykona.

if (isset($menuActive) && $menuActive == ‚cart’) – jeśli ( istnieje(zmienna $menuActive) i zmienna $menuActive ma wartość ‚cart’).

 

Cały plik menu.php wygląda tak:

 

Tak, wiem, że mogliśmy dodać zmienną $menuActive do pliku index.php i w if’ie sprawdzać tylko wartość zmiennej ($menuActive == ‚index’ lub $menuActive == ‚cart’) ale chciałem pokazać przy okazji nieco więcej (isset, negacja) 😉

 

Git

Repozytorium: https://github.com/morawcik/sklep

Lista zmian: https://github.com/morawcik/sklep/commit/3ab2f69a4427696b131a7f4cce7afcf65bdff2ec


Post 2 z 5 z serii Sklep w PHP